Welsh Government
Yn cefnogi ac yn datblygu ymchwil ragorol sy’n cael effaith bositif ar iechyd, lles a ffyniant y bobl yng Nghymru
402

Mae yna fwy na 402 o astudiaethau ar y gofrestr ymchwil fasnachol yng Nghymru

12 800

Mae 12 800 o gleifion wedi rhoi samplau i Fanc Canser Cymru

118

Mae 118 o feddygfeydd Meddygon Teulu bellach yn cymryd rhan mewn ymchwil, diolch i gyllid a chymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cael gwybod mwy
Adnoddau