Welsh Government

Recriwtio

 

Mae’r cyfnod recriwtio’n galw am nodi a recriwtio cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a chydweithredwyr; chwilio cronfeydd data a sgrinio nodiadau; a sicrhau cydsyniad cleifion a defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan.

Tîm yr astudiaeth ymchwil, gan gynnwys nyrsys o Weithlu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, sy’n mynd ati i recriwtio cleifion i astudiaethau, ac mae hyn yn cefnogi adrodd ar unrhyw faterion yn ymwneud â diogelwch wrth i’r astudiaeth fynd rhagddi.  Gall y Gweithlu hefyd ddarparu rôl sicrhau ansawdd i staff ymchwil a hefyd i’r astudiaeth ei hun. 

Bydd y Swyddfa Ymchwil a Datblygu’n olrhain gwybodaeth y mae’r Gweithlu’n ei chasglu am recriwtio cleifion, diogelwch a pherfformiad yr astudiaeth, gan gadw golwg ar yr astudiaeth wrth iddi fynd rhagddi. 

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Staff cyflawni ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru