Welsh Government

Adnoddau cynnwys y cyhoedd

A oes yna adnodd rydych chi’n meddwl fyddai’n ddefnyddiol i aelodau o’r cyhoedd nad yw ar gael ar y dudalen hon? Yna cysylltwch â ni!

Canllawiau / Dogfennau

Cardiau cyswllt

Mae cardiau cyswllt wedi’u datblygu ar gyfer aelodau o’r cyhoedd er mwyn iddyn nhw rannu eu manylion â’i gilydd, a mynd ati i roi ac i hybu cefnogaeth gan gymheiriaid heb unrhyw bwysau. Fe fydd pawb sy'n cofrestru â'r gymuned gynhwysol yn derbyn set yn eu pecyn croeso. Os hoffech chi gael pecyn o gardiau cyswllt, anfonwch e-bost atom ni yn research-involvement@wales.nhs.uk  

Gwasanaeth Cyngor Ynghylch Budd-daliadau ar gyfer cymryd rhan

Mae’r gwasanaeth cyfrinachol hwn yn cynnig cymorth a chyngor personol ar sut gallai talu am amser a threuliau ar gyfer cynnwys y cyhoedd effeithio ar bobl sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth. I gael mwy o wybodaeth, darllenwch ein taflen Gwasanaeth Cyngor Ynghylch Budd-daliadau.

Gair i Gall

  • Dangoswch eich bod chi’n rhagori ar bawb arall wrth ymgeisio am gyfle ymchwil
  • Llunio agenda
  • Rhedeg cyfarfodydd
  • Ysgrifennu cofnodion
  • Defnyddio e-bost
  • Mae Uned Cymraeg Clir yn cynnig gwasanaeth masnachol llawn ar gyfer cyfieithu a golygu.

Adnoddau Allanol

Adnoddau cyffredinol cynnwys y cyhoedd Dolenni i sefydliadau cynnwys y cyhoedd eraill ac adnoddau cyffredinol a allai fod yn ddefnyddiol

‘NIHR Mental Health Research Network guide to finding and reading a research paper’ Mae’r canllaw hwn yn helpu defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a’u gofalwyr i gael mynediad i ymchwil i iechyd meddwl (gwefan allanol)

Best practice in public involvement Mae’r canllawiau hyn yn manylu ar sut y dylech chi gyflwyno’ch gwybodaeth am gynnwys y cyhoedd o fewn y System Ymgeisio Integredig ar gyfer Ymchwil (IRAS), mewn ffordd sydd fwyaf defnyddiol i Bwyllgorau Moeseg Ymchwil.

EUPATI Pecyn Cymorth. Mae’r Pecyn Cymorth yn cynnwys erthyglau, cyflwyniadau, fideos a ffeithlenni ynglŷn â phob agwedd ar broses datblygu meddyginiaeth, gan gynnwys sut i gael cleifion i gymryd rhan yn y broses hon.