Welsh Government

Adnoddau cynnwys y cyhoedd

A oes yna adnodd rydych chi’n meddwl fyddai’n ddefnyddiol i aelodau’r cyhoedd nad yw ar gael ar y dudalen hon? Yna cysylltwch â ni!

Dogfennau defnyddiol
Cardiau cyswllt
Gair i gall
Adnoddau allanol
Sefydliadau defnyddiol


Dogfennau defnyddiol

Treuliau

D.S. oherwydd y brigiad yn yr achosion o coronafeirws, mae’r manylion cyswllt ar gyfer y gwasanaeth cyngor ar fudd-daliadau wedi newid i: Ffôn 07377 232240 / e-bost contractsadmin@bedfordcab.org.uk 

Mae’r gwasanaeth cyfrinachol hwn yn cynnig cymorth a chyngor personol ar sut y gallai talu am amser a threuliau ar gyfer cynnwys y cyhoedd effeithio ar bobl sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth.

D.S. oherwydd y brigiad yn yr achosion o coronafeirws, mae’r manylion cyswllt ar gyfer y gwasanaeth cyngor ar fudd-daliadau wedi newid i: Ffôn 07377 232240 / e-bost contractsadmin@bedfordcab.org.uk 

i ddod yn fuan - Mae’r gwasanaeth cyfrinachol hwn yn cynnig cymorth a chyngor personol ar sut y gallai talu am amser a threuliau ar gyfer cynnwys y cyhoedd effeithio ar bobl sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth.

Deall y jargon

  • Deall y jargon – Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
    Ydych chi’n ansicr ynglŷn â beth ydy’r gwahaniaeth rhwng BRC neu BRU? Yn cymysgu rhwng HRA, HRC, HSE a HTA? Yna bydd ein canllaw deall y jargon yn helpu i ateb y cwestiynau hyn a mwy.

  • INVOLVE Jargon Buster
    Mae’r 'Jargon Buster' yn darparu geirfa o fyrfoddau ac ymadroddion ymchwil Saesneg sy’n cael eu defnyddio’n aml.

  • Geirfa NICE
    Mae gyrfa NICE yn darparu diffiniadau byr ac esboniadau o ymadroddion ymchwil.

Arall


Yn ôl i’r brig


Cardiau cyswllt

Mae cardiau cyswllt wedi’u datblygu ar gyfer aelodau’r cyhoedd er mwyn iddyn nhw rannu eu manylion â’i gilydd, a mynd ati i roi ac i hybu cefnogaeth gan gymheiriaid heb unrhyw bwysau. Fe fydd y rheini sydd newydd gofrestru â’r gymuned cynnwys y cyhoedd yn derbyn set yn eu pecyn croeso. Os hoffech chi gael pecyn o gardiau cyswllt, anfonwch e-bost atom ni yn cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  


Yn ôl i’r brig


Gair i Gall


Yn ôl i’r brig


Adnoddau allanol

‘NIHR Mental Health Research Network guide to finding and reading a research paper’ Mae’r canllaw hwn yn helpu defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a’u gofalwyr i gael mynediad i ymchwil i iechyd meddwl (gwefan allanol)


Yn ôl i’r brig


Sefydliadau defnyddiol

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

INVOLVE

People in Research

Learn Zone Macmillan

HealthTalk


Yn ôl i’r brig