Welsh Government

Adnoddau cynnwys y cyhoedd

A oes yna adnodd rydych chi’n meddwl fyddai’n ddefnyddiol i aelodau’r cyhoedd nad yw ar gael ar y dudalen hon? Yna cysylltwch â ni!

Dogfennau defnyddiol
Cardiau cyswllt
Gair i gall
Adnoddau allanol
Sefydliadau defnyddiol


Dogfennau defnyddiol

Treuliau

 • Taflen y Gwasanaeth Cyngor Ynghylch Budd-daliadau - Mae’r gwasanaeth cyfrinachol hwn yn cynnig cymorth a chyngor personol ar sut y gallai talu am amser a threuliau ar gyfer cynnwys y cyhoedd effeithio ar bobl sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth.

 • Taflen y Gwasanaeth Cyngor Ynghylch Budd-daliadau (fersiwn hawdd i’w darllen) i ddod yn fuan - Mae’r gwasanaeth cyfrinachol hwn yn cynnig cymorth a chyngor personol ar sut y gallai talu am amser a threuliau ar gyfer cynnwys y cyhoedd effeithio ar bobl sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth.
 • Treuliau a thaliadau am amser: Canllawiau i aelodau’r cyhoedd sydd wedi cofrestru â’r gymuned gynhwysol 
  Cael treuliau wedi’u cymeradwyo ymlaen llaw – taflen briffio

Deall y jargon

 • Deall y jargon – Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
  Ydych chi’n ansicr ynglŷn â beth ydy’r gwahaniaeth rhwng BRC neu BRU? Yn cymysgu rhwng HRA, HRC, HSE a HTA? Yna bydd ein canllaw deall y jargon yn helpu i ateb y cwestiynau hyn a mwy.

 • INVOLVE Jargon Buster
  Mae’r 'Jargon Buster' yn darparu geirfa o fyrfoddau ac ymadroddion ymchwil Saesneg sy’n cael eu defnyddio’n aml.

 • Geirfa NICE
  Mae gyrfa NICE yn darparu diffiniadau byr ac esboniadau o ymadroddion ymchwil.

Arall

 • Adroddiad Cefnogaeth gan Gymheiriaid

 • Llawlyfr y camau nesaf - aelodau o’r cyhoedd ac ymchwilwyr yn cydweithio

 • Grŵp Dysgu ar y Cyd ar Gynnwys a Grŵp Cynnwys Ymchwil Elusennau
  Mae tîm Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n tanysgrifio, fel sylwedyddion, i’r Grŵp Dysgu ar y Cyd ar Gynnwys. Nod y Grŵp yw annog dysgu ar y cyd ynglŷn â chynnwys defnyddwyr gwasanaeth a/neu ofalwyr rhwng mudiadau’r sector gwirfoddol cenedlaethol ledled y DU. Mae’r Grŵp wedi datblygu adnoddau ac mae rhai o’r rhain ar gael yn agored i ymchwilwyr neu aelodau’r cyhoedd i’w hadolygu ar hafan dudalen y wefan dan newyddion a dogfennau sy’n cael sylw.


Yn ôl i’r brig


Cardiau cyswllt

Mae cardiau cyswllt wedi’u datblygu ar gyfer aelodau’r cyhoedd er mwyn iddyn nhw rannu eu manylion â’i gilydd, a mynd ati i roi ac i hybu cefnogaeth gan gymheiriaid heb unrhyw bwysau. Fe fydd y rheini sydd newydd gofrestru â’r gymuned cynnwys y cyhoedd yn derbyn set yn eu pecyn croeso. Os hoffech chi gael pecyn o gardiau cyswllt, anfonwch e-bost atom ni yn cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  


Yn ôl i’r brig


Gair i Gall


Yn ôl i’r brig


Adnoddau allanol

‘NIHR Mental Health Research Network guide to finding and reading a research paper’ Mae’r canllaw hwn yn helpu defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a’u gofalwyr i gael mynediad i ymchwil i iechyd meddwl (gwefan allanol)


Yn ôl i’r brig


Sefydliadau defnyddiol

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

INVOLVE

People in Research

Learn Zone Macmillan

HealthTalk


Yn ôl i’r brig