Welsh Government

Adnoddau i aelodau’r rhwydwaith

A oes yna adnodd rydych chi’n meddwl fyddai’n ddefnyddiol i aelodau’r Rhwydwaith nad yw ar gael ar y dudalen hon? Yna cysylltwch â ni!

Canllawiau / Dogfennau

Gwasanaeth Cyngor Ynghylch Budd-daliadau ar gyfer cymryd rhan

Mae’r gwasanaeth cyfrinachol hwn yn cynnig cymorth a chyngor personol ar sut gallai talu am amser a threuliau ar gyfer cynnwys y cyhoedd effeithio ar bobl sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth. I gael mwy o wybodaeth, darllenwch ein taflen Gwasanaeth Cyngor Ynghylch Budd-daliadau.

Gair i Gall

  • Dangoswch eich bod chi’n rhagori ar bawb arall wrth ymgeisio am gyfle ymchwil
  • Llunio agenda
  • Rhedeg cyfarfodydd
  • Ysgrifennu cofnodion
  • Defnyddio e-bost

Adnoddau Allanol

Adnoddau cyffredinol cynnwys y cyhoedd Dolenni i sefydliadau cynnwys y cyhoedd eraill ac adnoddau cyffredinol a allai fod yn ddefnyddiol

‘NIHR Mental Health Research Network guide to finding and reading a research paper’ Mae’r canllaw hwn yn helpu defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a’u gofalwyr i gael mynediad i ymchwil i iechyd meddwl (gwefan allanol)

EUPATI Pecyn Cymorth. Mae’r Pecyn Cymorth yn cynnwys erthyglau, cyflwyniadau, fideos a ffeithlenni ynglŷn â phob agwedd ar broses datblygu meddyginiaeth, gan gynnwys sut i gael cleifion i gymryd rhan yn y broses hon.