Welsh Government

Adnoddau

Downloadable documents:

Corrective Actions and Preventative Actions Template

Communications log

Consent process audit

Curriculum vitae

Delegation log

File note

Participant screening log

Study milestone log

Study specific document tracking log

Study specific training log

Telephone summary

Trial master file contents

Version control log

GCP fundamental presentations:

The following suite of fundamental training slides are for use by those who are working on aspects of a research study within their normal day to day role, for example pharmacy dispensing staff, those administering a study drug, and pathology staff. This training applies to staff who are not working as part of the direct study team delegated duties on the delegation log for that study, please see the All-Wales GCP Training SOP. You may print the slides for your training folder, for your own record of training, these slides are subject to change and for personal use only

Mae Ffeithlen Ymwybyddiaeth o Ymchwil newydd ar gael

Dylai hyfforddiant Ymarfer Clinigol Da fod yn briodol a chymesur â rolau staff a’r gweithgareddau sy’n mynd rhagddyn nhw. Mae gweithdrefn weithredu safonol Cymru gyfan ar hyfforddiant Ymarfer Clinigol Da yn disgrifio lefelau’r hyfforddiant sy’n ofynnol ar gyfer gwahanol rolau staff. Mae’r weithdrefn yn dweud mai penderfyniad yr adran Y&D a/neu’r noddwr o safbwynt busnes lleol ydy gofynion hyfforddiant yn y pen draw, ond mae’n manylu ar atebion hyfforddiant amgen sydd ar gael i wahanol grwpiau.

Daw staff sy’n gweithio mewn amgylchedd ymchwil, ond nad ydyn nhw’n chwarae rhan uniongyrchol yn yr ymchwil ei hun, o fewn y grŵp ‘ymwybodol o ymchwil’. Nid oes gofyn iddyn nhw gael hyfforddiant Ymarfer Clinigol Da llawn ond mae angen iddyn nhw gael dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd o’u hamgylch. Mae’r weithdrefn yn dweud y gellir cynnal rhyw fath o drafodaeth neu hyfforddiant mewnol yn lle.

Mae ein hadborth yn dangos y byddai llawer o ymchwilwyr yn hoffi cael ffeithlen barod y gallan nhw ei defnyddio o fewn eu timau i hyfforddi eu staff ymwybodol o ymchwil. Rydyn ni wedi gwrando ar yr adborth hwn ac wedi creu ein Ffeithlen Ymwybyddiaeth o Ymchwil i ddiwallu’r angen hwn. Lawrlwythwch y ffeithlen nawr.

Online:

Health Research Authority's (HRA) "prepare study documentation" resources www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/research-planning/prepare-study-documentation/ 

 

Social care information, training, development and resources

Organisations:

Wales School for Social Care Research http://www.walessscr.org/en/

Social Care Wales https://socialcare.wales/ with links on the site to Universities across Wales offering courses

Social Care Institute for Excellence https://www.scie.org.uk/

Online:

Corsera: free courses/MOOCs https://www.coursera.org/courses?languages=en&query=free+courses

Alison: free courses https://alison.com/courses/humanities?locale=en&

SOAS: University of London https://www.soas.ac.uk/library/resources/ble/

University of Sheffield: resource library https://www.sheffield.ac.uk/library/cdfiles/caredata

University of Edinburgh - Introduction to social research methods https://www.edx.org/course/introduction-social-research-methods-edinburghx-socrmx