Welsh Government

Amdanom Ni

 

Rhith-sefydliad cenedlaethol, amlweddog yw Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac mae’n cael ei ariannu a’i oruchwylio gan Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Llywodraeth Cymru.

Mae’n darparu seilwaith i gefnogi a chynyddu gallu ym maes ymchwil a datblygu, yn rhedeg ystod o gynlluniau ariannu ymatebol ac yn rheoli dyrannu cyllid ymchwil a datblygu’r GIG.

Mae seilwaith arloesol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’i bortffolio o raglenni a ariennir yn cydgrynhoi, yn diweddaru ac yn adeiladu ar yr hyn sydd wedi’i greu a’i ddarparu hyd yma, gan osod Cymru yn y rheng flaen yn rhyngwladol ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r seilwaith newydd yn caniatáu ffocws mwy eglur ar feysydd rhagoriaeth presennol Cymru a rhai sy’n dod i’r fei, a bydd yn sicrhau dull o weithredu integredig, rhyngddisgyblaethol, rhyngasiantaethol, Cymru-gyfan, yn amrywio o ddatblygu ymchwil i newidiadau mewn arfer yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil.

Bydd pobl Cymru’n ganolog i seilwaith a rhaglenni gan arwain at enillion mawr o ran iechyd a lles, o ran effeithiolrwydd gwasanaethau ac o ran cynhyrchu cyfoeth cenedlaethol.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru - Cynllun Strategol 2015 - 2020

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru adroddiad blynyddol 2018-19 (issuu)

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru adroddiad blynyddol 2018-19 (pdf)

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2018-19 - ciplun

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru adroddiad blynyddol 2016-17

Adroddiad Blynyddol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2017-18

Llyfryn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

Sylwch: Mae’n bosibl bod cyllid sydd wedi’i briodoli i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar y wefan hon yn cynnwys cyllid blaenorol a dderbyniwyd oddi wrth ei ragflaenwyr, sef y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR), aSwyddfa Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol (WORD).