Welsh Government

Arfau ac Adnoddau

Mae Tîm Diwydiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi datblygu nifer o arfau ac adnoddau i alluogi cwmnïau i nodi a derbyn y cymorth sydd ei angen ar gyfer pob agwedd ar y broses ymchwil a datblygu.

 • Map Trywydd Ymchwil
  Mae’r Map Trywydd Ymchwil wedi’i gynllunio i gynorthwyo cwmnïau o bob maint. Mae’r map yn rhoi trosolwg ar y broses ymchwil a datblygu ac mae’n dechrau o’r cyfnod pan geir y syniad cyntaf trwodd i gyflawni’r astudiaeth. Mae’r map yn amlinellu ar ba bwyntiau yn y broses y mae cymorth ar gael oddi wrth Dîm Diwydiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac mae’n darparu gwybodaeth ac yn cyfeirio at arbenigwyr perthnasol ym mhob cyfnod.
 • Cyfleoedd Ariannu
  Mae rhestr o gyfleoedd ariannu wedi’i datblygu ar sail cyfleoedd a ddarperir i’r GIG a hefyd i gwmnïau yng Nghymru trwy gynlluniau ariannu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn ogystal â chynlluniau partneriaid y mae’n cyfrannu atyn nhw.
 • Cofrestr Ymchwil Fasnachol
  Arf rheoli y mae Tîm Diwydiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n ei gadw yw’r Gofrestr Ymchwil Fasnachol (CRR), i alluogi darparu cymorth yn fanwl gywir ac yn gyflym.
 • Cyfeiriadur Adnoddau
  Mae rhestr wedi’i chasglu ynghyd o wefannau a dogfennau y gellir eu lawrlwytho sydd wedi’u datblygu i gefnogi ymchwil a datblygu. Nid yw Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cymryd cyfrifoldeb am unrhyw gynnwys y mae sefydliadau allanol yn ei ddarparu.  

I ddarganfod mwy, cysylltwch â thîm y diwydiant yn industry-research@wales.nhs.uk