Welsh Government

Ariannu

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n rhedeg nifer o gynlluniau â’r bwriad o ysgogi rhagoriaeth a chefnogi meithrin gallu mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’n gwneud hyn trwy ariannu prosiectau ymchwil o ansawdd uchel a fydd yn darparu tystiolaeth gadarn sy’n amlwg yn berthnasol i gleifion, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd yn gweithio gyda phartneriaid ariannu’r DU i sicrhau bod cynlluniau ariannu ychwanegol o fewn cyrraedd i ymchwilwyr yng Nghymru.