Welsh Government

Cydweithrediadau traws-ariannu

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd yn creu cyfleoedd ariannu trwy gymryd rhan mewn cydweithrediadau traws-ariannu â sefydliadau eraill, gan gynnwys adrannau iechyd eraill llywodraeth y DU, cynghorau ymchwil a rhai o elusennau ymchwil feddygol mwyaf y trydydd sector.

Cliciwch ar y teitlau isod i gael gweld mwy o wybodaeth am bob cynllun ariannu.

(Caiff cynlluniau eu hychwanegu yma wrth iddyn nhw ddod ar gael.)

 

 

 

Menter £50m gyffrous ydy Partneriaeth Ymchwil Atal y DU (UKPRP), yn canolbwyntio ar wella iechyd y boblogaeth, a lleihau anghydraddoldebau iechyd, trwy waith sylfaenol atal clefydau anhrosglwyddadwy.  Mae’n berthnasol ar gyfer iechyd corfforol yn ogystal â llesiant ac iechyd meddwl yn y DU.

Fe fydd y Cyngor Ymchwil Feddygol yn gweinyddu’r alwad am gynigion ar ran y partneriaid ariannu. Mae rhagor o wybodaeth am fanyleb yr alwad a sut i ymgeisio ar gael ar wefan MRC

Back