Welsh Government

Astudiaethau Ymchwil yng Nghymru

Cyfeiriadur Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cronfa ddata o’r gweithgarwch ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol sy’n mynd rhagddo ledled Cymru ydy Cyfeiriadur Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae’n cynnwys astudiaethau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol anfasnachol cymwys ac astudiaethau y mae’r diwydiant yn eu hariannu, astudiaethau Llwybr i Bortffolio, biobanciau a chofrestrfeydd data ymchwil. Darllenwch ein Polisi Cyfeiriadur Ymchwil yma

Os oes gennych chi astudiaeth neu weithgaredd ymchwil rydych chi’n meddwl y dylid ei gynnwys yn y Cyfeiriadur Ymchwil, yna ewch i’n tudalen Cymorth

Gweld yr astudiaethau

Dilynwch y dolenni isod i weld y rhestr bresennol o ymchwil sydd ar waith ym mhob categori o’r Cyfeiriadur Ymchwil. Mae’r Cyfeiriadur Ymchwil yn newid yn rheolaidd wrth i astudiaethau agor a chau, ac mae’n cael ei ddiweddaru bob mis. Mae’r rhestr lawn o astudiaethau hefyd ar gael i’w lawrlwytho yma.

Ymchwil COVID-19 yng Nghymru 

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar Gyfeiriadur Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, anfonwch e-bost i portfolio@wales.nhs.uk neu neu darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.

Portffolio Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n darparu cofrestr o’r astudiaethau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel sy’n mynd rhagddyn nhw ledled Cymru ac sy’n bodloni meini prawf cymhwysedd penodol.

Ddim ar y portfolio

Rhestrir yr holl astudiaethau nad ydyn nhw’n bodloni meini prawf y portffolio yn y rhan hon o’r cyfeiriadur. Mae hyn yn cynnwys astudiaethau’r GIG sydd wedi’u datblygu trwy weithgareddau Llwybr i Bortffolio, astudiaethau sydd wedi’u comisiynu, astudiaethau sydd wedi’u hariannu trwy gynlluniau anghystadleuol ac astudiaethau sydd wedi’u comisiynu’n lleol.

Biobanciau

Gellir diffinio Biobanc fel math o biostorfa sy’n storio samplau biolegol (dynol fel rheol) i’w defnyddio mewn ymchwil. Mae biobanciau wedi dod yn adnodd pwysig mewn ymchwil feddygol, yn enwedig wrth gefnogi ymchwil sy’n ymwneud â genomeg a meddygaeth fanwl. Mae biobanciau’n golygu bod data sy’n cynrychioli nifer fawr o bobl ar gael i ymchwilwyr. Yn aml, gall mwy nag un ymchwilydd ddefnyddio samplau mewn biobanciau, a’r data sy’n deillio o’r samplau hynny, ar gyfer amrywiaeth o astudiaethau ymchwil a dibenion.

Cofrestrfeydd Data

Systemau trefnedig sy’n casglu data unffurf (clinigol ac arall) ydy Cofrestrfeydd Data Ymchwil. Maen nhw’n gwerthuso canlyniadau penodedig ar gyfer poblogaeth y mae clefyd penodol, cyflwr penodol neu achos o ddod i gysylltiad â rhywbeth penodol yn ei diffinio, ac mae’n ateb un neu fwy o ddibenion gwyddonol, clinigol neu bolisi gosodedig. 

Polisi Cyfeiriadur Ymchwil

Cymhwysedd

Lanlwytho data recriwtio

FAQs