Welsh Government

Banc Data Diogel ar gyfer Cysylltiadau Gwybodaeth Ddienw

Arweinwyr 

Yr Athro David Ford, Prifysgol Abertawe
d.v.ford@swansea.ac.uk
01792 513404

 

Yr Athro Ronan Lyons, Prifysgol Abertawe
r.a.lyons@swansea.ac.uk
01792 513484

Gwefan
www.saildatabank.com/

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mae Banc Data Diogel ar gyfer Cysylltiadau Gwybodaeth Ddienw (SAIL) yn grŵp ymchwil sydd wedi’i gydnabod yn rhyngwladol ac sy’n gweithio i wneud data y mae’r GIG a ffynonellau eraill yn eu casglu fel mater o drefn yn ddienw, ac i gysylltu’r data hyn mewn modd diogel, er dibenion cefnogi ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.  

Bydd y Grŵp Cymorth Seilwaith:

  • yn cynyddu ac yn gwella llif data sy’n cael eu casglu fel mater o drefn i mewn i fanc data SAIL, mewn ymgynghoriad â sefydliadau’r GIG a chyrff eraill y sector cyhoeddus;
  • yn cyfoethogi datblygiad dulliau a thechnegau newydd i gysylltu a rheoli setiau data graddfa fawr ar gyfer ymchwil, er mwyn i Gymru barhau ar flaen y gad ym maes ymchwil gwybodeg iechyd;
  • yn darparu prosesau cadarn a sicr i ddiogelu data unigolion, sydd â chysylltiadau, ar gyfer ymchwil; ac
  • yn darparu model cydweithredu effeithiol gydag ystod eang o randdeiliaid i allu cyrchu banc data SAIL yn ddiogel er mwyn cefnogi ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

 

Adroddiad Blynyddol