Welsh Government

Beth y mae cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil yn ei olygu?

 

Mae cynnwys y cyhoedd yn golygu mwy na phobl yn bod yn destun ymchwil; mae hefyd yn golygu pobl yn gweithio gydag ymchwilwyr i gynllunio, rheoli a chyflawni ymchwil.

Gallwch chi wneud gwir wahaniaeth.

“Rydw i wedi gweld bod y prosiect wedi defnyddio fy mhrofiadau bywyd amrywiol i gyfoethogi’r canlyniad terfynol.”

Aelod o’r cyhoedd

Gallwch chi ddarllen un o’n straeon ymchwil i gael gwybod sut mae aelodau o’r cyhoedd yn gallu chwarae rhan mewn ymchwil, neu beth am clicio ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth:

A oes yna ffyrdd gwahanol o chwarae rhan mewn ymchwil?

Pam cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil?

Sut mae cynnwys y cyhoedd yn cael ei gefnogi yng Nghymru?

 

A oes yna ffyrdd gwahanol o chwarae rhan mewn ymchwil?

Mae pobl yn gallu chwarae rhan mewn ymchwil mewn amrywiaeth o ffyrdd ac mewn gwahanol amgylcheddau, gan gynnwys:

  • helpu i benderfynu pa broblemau yw’r rhai pwysicaf i’w hateb trwy ymchwil;
  • darllen gwybodaeth i gleifion am astudiaeth ymchwil a gweld a yw’n hawdd i’w deall;
  • dod yn gynrychiolydd cyhoeddus ar grŵp sy’n rhedeg astudiaeth ymchwil;
  • helpu i benderfynu pa astudiaethau ymchwil y dylid eu hariannu.

Mae yna lawer o ffyrdd eraill y gallwch chi wneud gwahaniaeth; darllenwch un o’n Straeon Ymchwil i gael gwybod mwy.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch chi gofrestru â'r gymuned gynhwysol a derbyn gwybodaeth am y cyfleoedd diweddaraf i chwarae rhan mewn ymchwil.

Pam cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil?

Trwy gynnwys aelodau o’r cyhoedd mewn ymchwil, mae’n dod yn fwy perthnasol i anghenion a phryderon pobl, ac mae’n fwy tebygol y caiff ei defnyddio i wella triniaethau a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gwneud yn siŵr bod ymchwil yn gofyn y cwestiynau sy’n bwysig i bobl sy’n byw â salwch neu gyflwr cronig ymhlith y buddion i ymchwil.

Ymhlith y buddion i aelodau o’r cyhoedd yw eu bod nhw’n defnyddio’u profiad i helpu i ddatblygu ymchwil a allai fod o fudd iddyn nhw, i’w teulu neu i’w ffrindiau. Mae hefyd yn gallu bod yn ffordd wych i gyfarfod pobl a datblygu sgiliau newydd.

“Mae teimlo’n rhan o grŵp sy’n parchu’r rhan rydych chi’n ei chwarae yn rymusol iawn” Aelod o’r Cyhoedd

 

Sut mae cynnwys y cyhoedd yn cael ei gefnogi yng Nghymru?

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n ariannu tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd, a rôl y tîm hwn yw cefnogi ymchwilwyr i gynnwys y cyhoedd yn eu gwaith, a helpu aelodau o’r cyhoedd i chwarae rhan mewn ymchwil.