Welsh Government

Bwrdd Cyflawni Cynnwys y Cyhoedd

Mae’r Bwrdd Cyflawni Cynnwys y Cyhoedd yn ddatblygiad cyffrous ac arloesol a fydd yn gyfrifol am arolygu cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

  • Aelod annibynnol o’r cyhoedd sy’n ei gadeirio
  • Aelodau o’r cyhoedd yw mwyafrif ei aelodaeth
  • Yn hyrwyddo rôl y cyhoedd mewn blaenoriaethu, cyfeirio, cynllunio a chynnal ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol
  • Rôl ganolog o ran cyfeiriad strategol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
  • Yn datblygupolisi ac arfer ym maescynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd

Mae’r Bwrdd yn cynnig ffordd ysbrydoledig a blaengar i’r cyhoedd ddylanwadu ar strategaeth a pholisi yng Nghymru.

Cael gwybod mwy: