Welsh Government

Cael eich astudiaeth ar y Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cofrestr o astudiaethau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel sydd ar waith yng Nghymru ac sy’n bodloni meini prawf cymhwysedd penodol yw Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.             

Pam ei bod hi’n bwysig cofrestru’ch astudiaeth 

Mae cofrestru ar y Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn allweddol ar gyfer dyrannu Cyllid yn Seiliedig ar Weithgarwch; cael costau cymorth y GIG ar gyfer astudiaethau a manteisio ar adnoddau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru megis:

  • Staff Cyflawni Ymchwil
    Tîm penodol o bobl broffesiynol ymchwil wedi’u hyfforddi, sy’n darparu cymorth ymchwil i astudiaethau ar hyd a lled Cymru.

  • Hyfforddi a Datblygu
    Yn cynnwys Arfer Clinigol Da, Sgiliau Cyfathrebu a hyfforddiant Cydsyniad Deallus.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y dolenni isod:

Cymhwysedd

Sut i gofrestru astudiaeth

Lanlwytho data recriwtio