Welsh Government

Cais am gymorth cynnwys y cyhoedd

Os hoffech chi gael gymorth i gynnwys aelodau o’r cyhoedd yn eich prosiect, yna llenwch y ffurflen isod. Fe fydd hon yn rhoi’r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen arnom ni i weithio gyda chi i ddatblygu hysbyseb i recriwtio aelodau o’r cyhoedd i gymryd rhan yn eich prosiect. Unwaith y byddwn ni wedi derbyn y ffurflen fe fyddwn ni’n cysylltu â chi i drafod eich gofynion.

Cyn ichi ddechrau llenwi’r ffurflen mae’n rhaid ichi ddarllen y ddogfen ganllawiau. Fe fydd y ddogfen ganllawiau’n eich helpu chi i lenwi’r ffurflen ac fe fydd yn dweud wrthych chi pa wybodaeth y bydd angen ichi ei darparu cyn ichi ddechrau.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi datblygu tri chategori ar gyfer defnyddio cyfleoedd Cynnwys y Cyhoedd wrth ddatblygu’ch hysbysebion i gael pobl i gymryd rhan. Mae’r categorïau i’w gweld yma. Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi â hyn, yna cysylltwch â’r tîm ar 02920 230 457 neu e-bost cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  

1
2
3