Welsh Government

Canolfan Gymorth

 Arweinydd

Helen Grindell

Ymholiadau cyffredinol
02920 230457
healthandcareresearch@wales.nhs.uk 

Rôl y Ganolfan Gymorth yw hwyluso gweithredu polisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru trwy ddarparu swyddogaethau a gwasanaethau cymorth canolog i’r gymuned ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Ymhlith y swyddogaethau y bydd y Ganolfan Gymorth yn eu darparu mae:

  • Hwyluso gweithredu polisïau ariannu ymchwil a datblygu’r GIG a gwaith monitro perfformiad ymchwil a datblygu’r GIG
  • Rheoli’r portffolio ymchwil sy’n mynd rhagddi ledled Cymru
  • Darparu Gwasanaeth Caniatadau Ymchwil a Moeseg Ymchwil
  • Hwyluso mentrau i gynyddu ymchwil fasnachol ac ymchwil gofal sylfaenol a gofal cymdeithasol
  • Lledaenu darganfyddiadau astudiaethau ymchwil
  • Cefnogi ymwneud cleifion a’r cyhoedd
  • Darparu hyfforddiant, gwybodaeth a gwasanaethau cyfathrebu