Welsh Government

Canolfan Ymchwil Canser Cymru

Arweinydd

Yr Athro John Chester, Prifysgol Caerdydd
ChesterJD@cardiff.ac.uk
02921 848970

Cyfeiriadgwefan

https://www.cymraeg.walescancerresearchcentre.org/wcrc/ 

Bydd Canolfan Ymchwil Canser Cymru, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, yn perfformio ac yn cefnogi ymchwil canser o’r ansawdd uchaf, ar draws y sbectrwm trosiadol, gan ganolbwyntio ar feysydd angen clinigol pwysig er budd tymor byr a thymor hir cleifion a’r cyhoedd.

Fe fydd yn ganolfan ymchwil canser gynhwysfawr gydag arweinyddiaeth academaidd a chlinigol gref y GIG a Thîm Uwch Reolwyr amlddisgyblaethol. Fe fydd ei briff yn un Cymru-gyfan, yn cynnwys grwpiau allweddol sy’n rhagori mewn ymchwil yn Ne Orllewin Cymru (Abertawe) a Gogledd Cymru (Bangor).

Bydd y Ganolfan:

  • yn dwyn arbenigwyr ymchwil canser o Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd y GIG at ei gilydd gyda’r rheiny o Sefydliadau Addysg Uwch;
  • yn canolbwyntio ar feysydd ymchwil sydd eisoes yn gryf o ran tiwmorau solet a malaeneddau hematolegol, sef rhywbeth y gall Cymru fod yn wirioneddol ragorol ynddo;
  • yn nodi ac yn pontio bylchau sy’n bodoli rhwng ymchwil canser gyn-glinigol a chlinigol, a rhwng ymchwil a datblygiad y GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol;
  • yn gweithio’n agos â phartneriaid masnachol a phartneriaid y trydydd sector ac â chynrychiolwyr cleifion a’r cyhoedd;
  •  yn cynnwys cynrychiolwyr cleifion a’r cyhoedd ym mhob agwedd ar gynllunio, cynnal a lledaenu ymchwil canser glinigol ac ymchwil canser y labordy; ac
  • yn sicrhau bod buddion i iechyd, ansawdd bywyd a’r economi’n llifo o ymchwil i gleifion a’r cyhoedd yng Nghymru.
     

Adroddiad Blynyddol