Welsh Government

Canolfannau Ymchwil

Mae gan Ganolfannau Ymchwil orchwyl gwaith Cymru-gyfan i gefnogi timau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol amlddisgyblaethol sydd â hanes da o ragoriaeth ymchwil, i fynd i’r afael â meysydd angen y cyhoedd. 

Dyma’r Canolfannau:

Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia

Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

Canolfan Ymchwil Canser Cymru

Canolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (Canolfan PRIME)

Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth

 

O fewn eu maes ymchwil, fe fydd Canolfannau:

  • yn ‘bileri rhagoriaeth ymchwil’;
  • yn gyrru datblygu a chyflawni ymchwil ar draws y sbectrwm trosiadol;
  • yn cynhyrchu cyllid grant;
  • yn meithrin cymhwysedd a gallu;
  • yn meithrin cydweithredu ar draws sectorau;
  • yn ymgysylltu â’r cyhoedd ac yn eu cynnwys mewn ymchwil; ac
  • yn hwyluso trosi ymchwil.