Welsh Government

Astudiaethau Achos

Mae’n bosibl bod cyllid sydd wedi’i briodoli i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar y wefan hon yn cynnwys cyllid blaenorol a dderbyniwyd oddi wrth ei ragflaenwyr, sef y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR), aSwyddfa Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol (WORD).

Cynnwys y cyhoedd

Fe ddatblygodd y Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd astudiaeth ymchwil yn gysylltiedig â thriniaeth Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD) Roedd yr Uned Dreialon eisiau i ddau aelod o’r cyhoedd a oedd yn dioddef o COPD ymuno â Grŵp Datblygu’r Astudiaeth.

Iechyd Meddwl

Mae pob hunanladdiad yn drychineb ac yn achosi trallod i’r teulu, ffrindiau, gweithwyr proffesiynol a’r gymuned ehangach. Er bod y ffactorau sy’n cyfrannu at hunanladdiad yn niferus ac yn gymhleth, mae’n eithaf posibl y gellir ei atal. Mae Prifysgol Abertawe’n rhedeg cyfres o astudiaethau sy’n ymchwilio i ffactorau sydd o bosibl wedi cyfrannu at y marwolaethau hyn.

Diwydiant

Fe lansiodd GlaxoSmithKline (GSK) astudiaeth, sef INTREPID, i ymchwilio i effeithlonrwydd opsiynau triniaeth i gleifion â Chlefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD). 

Er mwyn sefydlu’r astudiaeth yn gyflym ac yn effeithlon, bu GSK yn ceisio cymorth i nodi ymchwilwyr a safleoedd ledled Cymru i fynd ar eu gofyn i gymryd rhan. Roedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n gallu darparu dull ‘un-gost, un-contract’ i gyflymu’r broses o gael pobl ledled Cymru i ymrwymo i’r astudiaeth.

Cymru’n cyfrannu at lwyddiant ymchwil i gleifion â chanser y prostad

Ymchwil canser

Mae canser y prostad yn cyfrif am ryw bumed ran o bob canser mewn dynion. Yn y DU, mae yna ryw 40,000 o achosion newydd y flwyddyn, a rhyw 10,000 o farwolaethau.

Working with Clinical Research Organisations (CRO)

Working with Clinical Research Organisations (CRO)

The Health and Care Research Wales industry team work with Clinical Research Organisations (CROs) to bring high quality research to Wales. Read what our commercial partners have to say.