Welsh Government

Astudiaethau Achos

Mae’n bosibl bod cyllid sydd wedi’i briodoli i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar y wefan hon yn cynnwys cyllid blaenorol a dderbyniwyd oddi wrth ei ragflaenwyr, sef y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR), aSwyddfa Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol (WORD).