Welsh Government

Cefndir

Nod Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yw creu diwylliant lle mae’r holl ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru’n digwydd ‘gyda’r cyhoedd, er budd y cyhoedd’, gan helpu i sefydlu Cymru fel canolfan ragoriaeth ar gyfer cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn ystyrlon.

Ydych chi eisiau cael gwybod sut bydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cyflawni hyn?

Bwrdd Cyflawni Cyhoeddus
Mae’r Bwrdd Cyflawni Cyhoeddus yn ddatblygiad cyffrous ac arloesol a fydd yn gyfrifol am arolygu cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Prosiectau
Darllen am y prosiectau sy’n darparu sail ar gyfer cynnwys, cyfranogi ac ymgysylltu â’r cyhoedd mewn ymchwil.

Polisi a strategaeth y cyhoedd
Dysgu am y nodau a’r strategaethau sydd y tu cefn i waith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru â’r cyhoedd.