Welsh Government
header

Chwarae rhan mewn ymchwil

Oeddech chi’n gwybod bod aelodau’r cyhoedd ledled Cymru’n gweithio gydag ymchwilwyr iechyd a gofal cymdeithasol i wella triniaethau a gofal?

Yn amrywio o ddefnyddio’ch profiad fel claf i ddatblygu syniad ymchwil, i helpu i benderfynu pa ymchwil sy’n cael ei hariannu yng Nghymru – gallwch chi wneud gwahaniaeth.

Cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil ydyn ni’n galw hyn.

 “Mae gweithio er budd eraill sy’n byw â’r un cyflyrau â chi, neu gyflyrau tebyg, yn beth positif iawn i’w wneud”

Margaret, Aelod o’r Cyhoedd

 

Eisiau gwybod mwy?

Os hoffech chi gael gwybod mwy am gynnwys y cyhoedd, ewch i’r dudalen ‘Beth y mae cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil yn ei olygu?’

 

Ydych chi am chwarae rhan?

Gallwch chi gofrestru â'r gymuned gynhwysol a defnyddio’ch profiad fel claf, gofalwr neu ddefnyddiwr gwasanaeth i wneud gwahaniaeth go iawn i ymchwil yng Nghymru.