Welsh Government

Cysylltu â ni

Sut i gysylltu â Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

02920 230457 - Dydy ein llinellau ffôn ddim ar waith ar hyn o bryd oherwydd COVID-19, ond gallwch chi dal gysylltu â ni trwy e-bost neu drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

(O ddydd Llun i ddydd Gwener 09:00 - 17:00)

Ymholiadau Cyffredinol

A fyddech cystal â llenwi’r ffurflen isod

Bydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n defnyddio’r wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu er mwyn i ni berfformio’r dasg rydych chi’n darparu’r wybodaeth ar ei chyfer yn unig. Dilynwch y ddolen i’n Polisi Preifatrwydd a thicio isod i ddangos eich bod yn cytuno i ni fwrw ymlaen â’r dasg: