Welsh Government

Contractau

Mae’n ofynnol i unrhyw Sefydliad GIG sy’n cymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil gael cytundeb ymchwil glinigol.

Mae cyflwyno cytundebau enghreifftiol ar gyfer ymchwil fasnachol ac anfasnachol wedi helpu’n fawr i gwtogi ar yr amser a gymerir i drafod telerau contractau ymchwil glinigol, ac mae yna gytundeb enghreifftiol ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o astudiaethau clinigol ac astudiaethau dyfeisiau meddygol.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: research-contracts@wales.nhs.uk