Welsh Government

Lansio Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2015

Ar 14 Mai 2015, lansiwyd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n swyddogol yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Mae cyflwyniadau o sesiynau’r bore ar gael isod:

Vaughan Gething AC, Dirprwy Weinidog Iechyd
Sain    

Yr Athro Jonathan Bisson, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
Sain        PowerPoint (pdf - 1 MB)

 

Ymgysylltiad, Ymwneud a Chyfranogiad

Angela Martin, Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
Sain        PowerPoint (pdf - 669 KB)

Alex Newberry, Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
Sain        PowerPoint (pdf - 1 MB)

Dr Shantini Paranjothy, Prifysgol Caerdydd
Sain        PowerPoint (pdf - 1 MB)

 

Jim Fitzgibbon, Rhwydwaith Cynnwys Pobl
Sain        PowerPoint (pdf - 674 KB)

 

Health and Care Research Wales Research Centres

Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia
Yr Athro Judith Phillips
Sain        PowerPoint (pdf - 3 MB)

Canolfan Ymchwil Canser Cymru
Yr Athro John Chester
Sain        PowerPoint (pdf - 3 MB)

Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
Yr Athro Ian Jones
Sain        PowerPoint (pdf - 3 MB)

Y Ganolfan Genedlaethol ar Gyfer Ymchwil Ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth
Yr Athro Ronan Lyons
Sain        PowerPoint (pdf - 740 KB)

Canolfan Cymru ar Gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (Canolfan PRIME)
Yr Athro Adrian Edwards
Sain        PowerPoint (pdf - 2 MB)