Welsh Government

Cyflenwi

 

Gall ymchwilwyr fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau a chymorth trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn ystod y cyfnod cyflenwi a rheoli ymchwil.

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar gyfer y gweithgareddau a ganlyn:

Recriwtio
Dadansoddi data
Rhannu darganfyddiadau