Welsh Government
header

Cyfleoedd ar hyn o bryd

Yn chwilio am gyfle newydd i weithio gydag ymchwilwyr yng Nghymru? Mae’r cyfleoedd diweddaraf ar gyfer aelodau o’r cyhoedd wedi’u rhestru isod. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am unrhyw o'r cyfleoedd, ffoniwch y tîm ar 02920 230457 neu e-bostiwch cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  

Os hoffech wneud cais am unrhyw o'r cyfleoedd isod gallwch gyflwyno datganiad o ddiddordeb. Sylwer bod cyfleoedd ar hyn o bryd ar gael i aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cofrestru â'r gymuned gynhwysol, ac sydd wedi darllen y cytundeb cynnwys y cyhoedd cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb.


O 1 Ebrill 2019, mae cyfleoedd cynnwys y cyhoedd wedi’u hysbysebu mewn ffordd fwy eglur gyda mwy o wybodaeth fel y gallwch chi benderfynu’n haws pa gyfle sydd orau i chi. Gallwch chi weld ar gip pa gyfleoedd sy’n talu am dreuliau allan o boced a pha rai sy’n cynnig tâl am amser.

Mae cyfleoedd cynnwys wedi’u trefnu yn ôl categorïau coch, glas a gwyrdd. Rydyn ni wedi datblygu canllawiau i’ch helpu chi i benderfynu pa gategori cyfleoedd sydd fwyaf addas i’ch gofynion a’ch profiad chi.

Ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw gyfleoedd a hysbysebwyd cyn 1 Ebrill 2019.

Mae canllaw A4 syml y gellir ei argraffu i’r tri math gwahanol o gategorïau (coch, glas a gwyrdd) i’w gael yma.


Dod yn aelod o Grŵp Cynghori Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd a Phartner Ymchwil Gogledd Cymru ar gyfer Canolfan Ymchwil Canser Cymru (WCRC).

Dyddiad cau: 12:00 ar 28 Medi 2020

Categori: Coch

Unigolion sydd:

 • â phrofiad o gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil
 • â phrofiadpersonolo’rllwybrcanser
 • yn gyfarwydd â’r broses ymchwil
 • â sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • â sgiliau trefnu rhagorol
 • â diddordeb mewn ymchwil glinigol
 • yn gallu gweithio’n annibynnol, gyda chefnogaeth, o bell.

Un unigolyn i ddod yn aelod o Grŵp Cynghori Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd WCRC ac yn Bartner Ymchwil Gogledd Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais darllenwch yr hysbyseb cyfle.


Dod yn aelod o grŵp rheoli astudiaeth

Dyddiad cau: 2 Hydref 2020

Caterogi: Gwyrrd

Unigolion sydd:

 • â phrofiad o blentyn yn mynd i mewn i’r ysbyty â haint
 • yn hyderus i adolygu, gwneud sylwadau a darparu adborth ar ddogfennaeth astudiaeth
 • yn hyderus i siarad mewn cyfarfodydd rheoli astudiaeth
 • ar gael i fynychu cyfarfodydd rheolaidd yn dechrau ar 6 Hydref 2020

Un unigolyn i ddod yn aelod o’r grŵp rheoli astudiaeth. 

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais darllenwch yr hysbyseb cyfle.