Welsh Government
header

Cyfleoedd ar hyn o bryd

Yn chwilio am gyfle newydd i weithio gydag ymchwilwyr yng Nghymru? Mae’r cyfleoedd diweddaraf ar gyfer aelodau o’r cyhoedd wedi’u rhestru isod. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am unrhyw o'r cyfleoedd, ffoniwch y tîm ar 02920 230457 neu e-bostiwch research-involvement@wales.nhs.uk.

Os hoffech wneud cais am unrhyw o'r cyfleoedd isod gallwch gyflwyno datganiad o ddiddordeb. Sylwer bod cyfleoedd ar hyn o bryd ar gael i aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cofrestru â'r gymuned gynhwysol, ac sydd wedi darllen y cytundeb cynnwys y cyhoedd cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb.


O 1 Ebrill 2019, mae cyfleoedd cynnwys y cyhoedd wedi’u hysbysebu mewn ffordd fwy eglur gyda mwy o wybodaeth fel y gallwch chi benderfynu’n haws pa gyfle sydd orau i chi. Gallwch chi weld ar gip pa gyfleoedd sy’n talu am dreuliau allan o boced a pha rai sy’n cynnig tâl am amser.

Mae cyfleoedd cynnwys wedi’u trefnu yn ôl categorïau coch, glas a gwyrdd. Rydyn ni wedi datblygu canllawiau i’ch helpu chi i benderfynu pa gategori cyfleoedd sydd fwyaf addas i’ch gofynion a’ch profiad chi.

Ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw gyfleoedd a hysbysebwyd cyn 1 Ebrill 2019.

Mae canllaw A4 syml y gellir ei argraffu i’r tri math gwahanol o gategorïau (coch, glas a gwyrdd) i’w gael yma.


 

Dod yn aelod o Banel Cymrodoriaeth Ymchwil, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dyddiad cau: 12:00 on 25 Hydref 2019

Categori: Coch

Beth y mae hyn yn galw amdano?

  • bod â diddordebgweithredolmewnymchwiliechyd
  • defnyddiogwasanaethaugofaliechyd
  • defnyddiogwasanaethaugofaliechydfelgofalwrneugynrychiolyddrhywunarall
  • bod ar gael i fynychutelegynhadledd ar 23 Ionawr 2020 a chyfarfodwyneb yn wyneb ar 13 Mai 2020

Dau unigolyn i ddod yn aelodau o Banel Cymrodoriaeth Ymchwil, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais

Gwybodaeth ychwanegol


Dod yn aelod o Banel Blaenoriaethu Cymru Gyfan (AWPP)

Dyddiad cau: 12:00 au 25 Hydref 2019

Categori: Coch

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

  • bod â diddordeb gweithredol mewn ymchwil iechyd
  • â rhywfaint o brofiad o adolygu ceisiadau a gweithio gyda phaneli
  • â phrofiadau o ofal a thriniaeth o fewn y GIG
  • gwybodaeth neu brofiad o feysydd blaenoriaeth gofal cymdeithasol Llywodraeth Cymru megis plant sy ' n derbyn gofal, pobl â dementia neu ofal a chymorth yn y cartref
  • ar gael ar gyfer cyfweliad dros y ffôn yn yr wythnos yn dechrau ar 28 Hydref 2019

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru eisiau recriwtio nifer o unigolion i ddod yn rhan o’r AWPP.

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais


Arolwg: Dylanwadu ar ymchwil ym maes therapi galwedigaethol yn y dyfodol.

Dyddiad cau: 12:00 28 Tachwedd 2019

Categori: Glas

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

  • â phrofiad o ddefnyddio therapi galwedigaethol, naill ai’n bersonol neu drwy ofalu am rywun sydd wedi’i ddefnyddio.

Mae’r Coleg Brenhinol Therapi Galwedigaethol (RCOT) eisiau clywed eich meddyliau a’ch cwestiynau ynglŷn â therapi galwedigaethol.

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb