Welsh Government
header

Cyfleoedd ar hyn o bryd

Yn chwilio am gyfle newydd i weithio gydag ymchwilwyr yng Nghymru? Mae’r cyfleoedd diweddaraf ar gyfer aelodau o’r cyhoedd wedi’u rhestru isod. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am unrhyw o'r cyfleoedd, ffoniwch y tîm ar 02920 230457 neu e-bostiwch research-involvement@wales.nhs.uk.

Os hoffech wneud cais am unrhyw o'r cyfleoedd isod gallwch gyflwyno datganiad o ddiddordeb. Sylwer bod cyfleoedd ar hyn o bryd ar gael i aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cofrestru â'r gymuned gynhwysol, ac sydd wedi darllen y cytundeb cynnwys y cyhoedd cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb. 


O 1 Ebrill 2019, mae cyfleoedd cynnwys y cyhoedd wedi’u hysbysebu mewn ffordd fwy eglur gyda mwy o wybodaeth fel y gallwch chi benderfynu’n haws pa gyfle sydd orau i chi. Gallwch chi weld ar gip pa gyfleoedd sy’n talu am dreuliau allan o boced a pha rai sy’n cynnig tâl am amser.

Mae cyfleoedd cynnwys wedi’u trefnu yn ôl categorïau coch, glas a gwyrdd. Rydyn ni wedi datblygu canllawiau i’ch helpu chi i benderfynu pa gategori cyfleoedd sydd fwyaf addas i’ch gofynion a’ch profiad chi.

Ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw gyfleoedd a hysbysebwyd cyn 1 Ebrill 2019.

Mae canllaw A4 syml y gellir ei argraffu i’r tri math gwahanol o gategorïau (coch, glas a gwyrdd) i’w gael yma.


Beth am chwarae rhan mewn datblygu astudiaeth sy’n edrych ar effaith seicolegol llawdriniaeth frys?

Dyddiad cau: 12:00 10 Medi 2019

Categori: Gwyrdd

Beth y mae hyn yn galw amdano?: Hyd at ddeg o bobl i fynychu grŵp ffocws. Bydd gofyn i’r unigolion llwyddiannus ddarllen crynodeb o’r prosiect, trafod yn y grŵp a rhoi adborth ar brotocol yr astudiaeth. Fe ddylai’r grŵp ffocws gymryd rhyw 4 awr.

O’r grŵp ffocws, gwahoddir dau o unigolion i ddod yn rhan o grŵp datblygu’r treial. Bydd gofyn iddyn nhw fynychu cyfarfodydd rheolaidd a darllen ac adolygu deunyddiau i gleifion,gan wneud yn siŵr bod y dogfennau’n hawdd i’w deall.

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb.