Welsh Government
header

Cyfleoedd ar hyn o bryd

Yn chwilio am gyfle newydd i weithio gydag ymchwilwyr yng Nghymru? Mae’r cyfleoedd diweddaraf ar gyfer aelodau o’r cyhoedd wedi’u rhestru isod. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am unrhyw o'r cyfleoedd, ffoniwch y tîm ar 02920 230457 neu e-bostiwch research-involvement@wales.nhs.uk.

Os hoffech wneud cais am unrhyw o'r cyfleoedd isod gallwch gyflwyno datganiad o ddiddordeb. Sylwer bod cyfleoedd ar hyn o bryd ar gael i aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cofrestru â'r gymuned gynhwysol, ac sydd wedi darllen y cytundeb cynnwys y cyhoedd cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb. 


O 1 Ebrill 2019, mae cyfleoedd cynnwys y cyhoedd wedi’u hysbysebu mewn ffordd fwy eglur gyda mwy o wybodaeth fel y gallwch chi benderfynu’n haws pa gyfle sydd orau i chi. Gallwch chi weld ar gip pa gyfleoedd sy’n talu am dreuliau allan o boced a pha rai sy’n cynnig tâl am amser.

Mae cyfleoedd cynnwys wedi’u trefnu yn ôl categorïau coch, glas a gwyrdd. Rydyn ni wedi datblygu canllawiau i’ch helpu chi i benderfynu pa gategori cyfleoedd sydd fwyaf addas i’ch gofynion a’ch profiad chi.

Ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw gyfleoedd a hysbysebwyd cyn 1 Ebrill 2019.

Mae canllaw A4 syml y gellir ei argraffu i’r tri math gwahanol o gategorïau (coch, glas a gwyrdd) i’w gael yma.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.


Join the Wales Cancer Research Centre (WCRC) and become Lead Research Partner.

Deadline: 12:00 2 July 2019

Category: Red

For further details please read the opportunity advert.

Please note this is a red category opportunity - for further information on the different categories please read the three categories of involvement document.

Give your views on a theory-based education intervention to support antibiotic prescribing

Deadline: 12:00 28 June 2019

Category: Green

Two individuals are required to express their opinions on the proposed project and it's design by telephone over a period of 1 hour and review the funding application documents.

For further details please read the opportunity advert. 

Become involved in a Respiratory Patient Advisory Group.

Deadline: 12:00 21 June 2019

Category: Green

Up to 15 individuals required to become part of a respiratory advisory group with experience of respiratory conditions/ rare lung disease as a patient, carer or family member. Must be available to attend first meeting 12 July 2019 (in person/Skype/video conference)

For further details please read the opportunity advert.

Join the assessment panel as part of the selection process for the new head of communications, engagement and involvement at Health and Care Research Wales

Deadline: 12:00 18 June 2019

Category: Red

Two individuals are required to be part of the assessment panel. You must be able to attend in person from 09:00 - 17:00 pm 4 July 2019 in Cardiff.

For further details please read the opportunity advert.