Welsh Government
header

Cyfleoedd ar hyn o bryd

Yn chwilio am gyfle newydd i weithio gydag ymchwilwyr yng Nghymru? Mae’r cyfleoedd diweddaraf ar gyfer aelodau o’r cyhoedd wedi’u rhestru isod. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am unrhyw o'r cyfleoedd, ffoniwch y tîm ar 02920 230457 neu e-bostiwch cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  

Os hoffech wneud cais am unrhyw o'r cyfleoedd isod gallwch gyflwyno datganiad o ddiddordeb. Sylwer bod cyfleoedd ar hyn o bryd ar gael i aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cofrestru â'r gymuned gynhwysol, ac sydd wedi darllen y cytundeb cynnwys y cyhoedd cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb.


O 1 Ebrill 2019, mae cyfleoedd cynnwys y cyhoedd wedi’u hysbysebu mewn ffordd fwy eglur gyda mwy o wybodaeth fel y gallwch chi benderfynu’n haws pa gyfle sydd orau i chi. Gallwch chi weld ar gip pa gyfleoedd sy’n talu am dreuliau allan o boced a pha rai sy’n cynnig tâl am amser.

Mae cyfleoedd cynnwys wedi’u trefnu yn ôl categorïau coch, glas a gwyrdd. Rydyn ni wedi datblygu canllawiau i’ch helpu chi i benderfynu pa gategori cyfleoedd sydd fwyaf addas i’ch gofynion a’ch profiad chi.

Ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw gyfleoedd a hysbysebwyd cyn 1 Ebrill 2019.

Mae canllaw A4 syml y gellir ei argraffu i’r tri math gwahanol o gategorïau (coch, glas a gwyrdd) i’w gael yma.

 


Chwarae rhan mewn prosiect ymchwil ynglŷn â gweithgarwch corfforol i gleifion â thiwmorau ar yr ymennydd yng Nghymru ac yn Bangladesh.

Dyddiad cau: 12:00 11 Rhagfyr 2019

Categori: Gwyrdd

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

 • Â phrofiad o diwmorau ar yr ymennydd o safbwynt claf neu
  ofalwr
  • Yn gallu adolygu a gwneud sylwadau ar ddogfennau prosiect
  Ymchwil

Un unigolyn fynychu pum cyfarfod am ddwy awr yng Nghaerdydd.

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb


Chwarae rhan mewn gwaith cynllunio astudiaeth ymchwil i atal cymhlethdodau ar gyfer cleifion sydd â stoma parhaol

Dyddiad cau: 12:00 11 Rhagfyr 2019

Categori: Gwyrdd

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

 • â stoma parhaol
 • â thorgest (hernia) barastomal neu sydd wedi cael un wedi’i thrin
 •  â diddordeb yn y pwnc

 

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb


Chwarae rhan mewn adolygu adroddiad gwerthuso tystiolaeth ynglŷn â rheoli anhwylderau hepatofustlaidd-pancreatig.

Dyddiad cau: 12:00 13 Rhagfyr 2019

Categori: Gwyrdd

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

 • wedi cael gweithdrefn endosgopig

Fe hoffai Technoleg Iechyd Cymru gael aelodau’r gymuned i ddarllen adroddiad arfarnu tystiolaeth, a rhoi adborth arno o safbwynt y cyhoedd

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb