Welsh Government
header

Cyfleoedd ar hyn o bryd

Yn chwilio am gyfle newydd i weithio gydag ymchwilwyr yng Nghymru? Mae’r cyfleoedd diweddaraf ar gyfer aelodau o’r cyhoedd wedi’u rhestru isod. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am unrhyw o'r cyfleoedd, ffoniwch y tîm ar 02920 230457 neu e-bostiwch cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  

Os hoffech wneud cais am unrhyw o'r cyfleoedd isod gallwch gyflwyno datganiad o ddiddordeb. Sylwer bod cyfleoedd ar hyn o bryd ar gael i aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cofrestru â'r gymuned gynhwysol, ac sydd wedi darllen y cytundeb cynnwys y cyhoedd cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb.


O 1 Ebrill 2019, mae cyfleoedd cynnwys y cyhoedd wedi’u hysbysebu mewn ffordd fwy eglur gyda mwy o wybodaeth fel y gallwch chi benderfynu’n haws pa gyfle sydd orau i chi. Gallwch chi weld ar gip pa gyfleoedd sy’n talu am dreuliau allan o boced a pha rai sy’n cynnig tâl am amser.

Mae cyfleoedd cynnwys wedi’u trefnu yn ôl categorïau coch, glas a gwyrdd. Rydyn ni wedi datblygu canllawiau i’ch helpu chi i benderfynu pa gategori cyfleoedd sydd fwyaf addas i’ch gofynion a’ch profiad chi.

Ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw gyfleoedd a hysbysebwyd cyn 1 Ebrill 2019.

Mae canllaw A4 syml y gellir ei argraffu i’r tri math gwahanol o gategorïau (coch, glas a gwyrdd) i’w gael yma.


 

Cwblhau arolwg ynglȳn â chynnwys y cyhoedd mewn ymchwil iechyd cyhoeddus

Dyddiad cau: 12:00 ar 3 Ebrill 2020

Categori: Glas

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

  • â diddordeb mewn ymchwil iechyd cyhoeddus

  • profiad o  ddatblygu strategaeth Cynnwys y Cyhoedd
  • profiad o adolygu a gwneud sylwadau ar astudiaethau ymchwil

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb.


Cyfle i ymuno â Bwrdd Ariannu Gwyddonol Y&D Gofal Cymdeithasol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Dyddiad cau: 12:00 ar 17 Ebrill 2020

Categori: Coch

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

  • â diddordeb mewn ymchwil gofal cymdeithasol;

  • â phrofiad fel aelod o bwyllgor neu weithgor amlddisgyblaeth (mae hyn yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol);

  • ar gael i fynychu cyfarfod rhithwir ar 24 Mehefin 2020 gan ddefnyddio cyfrifiadur personol a / neu’r ffôn.

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb.