Welsh Government

Cyflwyniad i ddulliau ymchwil

Hwylusydd​: Adrian Parrott, PharmaSchool

Amlinelliad o’r Cwrs:

Mae prosiectau ymchwil yn amrywiol iawn eu cynllun. Mae’n bwysig deall cynllun prosiect i allu adolygu protocolau, adolygu papurau, cwblhau cyflwyniadau i bwyllgor moeseg, ysgrifennu taflenni gwybodaeth i gleifion yn effeithiol, yn ogystal â chynllunio a chyflenwi prosiectau ymchwil. Fe fydd y cwrs undydd hwn yn darparu sylfaen hanfodol ym maes cynllunio ymchwil a’r wybodaeth sydd ei hangen i allu cynllunio, adolygu a chrynhoi protocolau.

Bydd fformat y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp a thrafodaeth.

Sylwch na fydd tystysgrif am fynychu’n cael ei chyhoeddi oni bai bod y rheiny sy’n dilyn y cwrs wedi cwblhau pob elfen o’r hyfforddiant.


Ar ôl yr hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Disgrifio a chymharu’r gwahanol gynlluniau ymchwil
  • Nodi’r pethau sydd angen eu hystyried wrth gynllunio prosiect ymchwil
  • Trafod gofynion o ran pŵer a maint y sampl
  • Gweithredu strwythur ar gyfer adolygu protocolau’n effeithiol

 

        Chwiliwch am y cwrs hwn yma: