Welsh Government
header

Cymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil

Heb ymchwil, ni fyddai llawer o’r triniaethau, a’r mathau o ofal rydyn ni’n eu derbyn fel mater o drefn heddiw yn y GIG, ar gael.

Mae gan aelodau’r cyhoedd ran hanfodol i’w chwarae, gan na fyddai’r triniaethau a’r gofal gwell hyn yn bodoli pe bai pobl heb gytuno i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil.

Mae yna lawer o wahanol ffyrdd y gall pobl gymryd rhan mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys:

  • derbyn triniaeth newydd
  • ateb holiaduron
  • rhoi caniatâd i ymchwilwyr edrych ar eich nodiadau meddygol
  • rhoi sampl gwaed neu wrin

Sut galla’ i gymryd rhan mewn astudiaeth?

  • Gallwch chi ymuno ag astudiaeth Doeth Am Iechyd Cymru os ydych chi dros 16 oed ac yn byw yng Nghymru; mae yna wahoddiad i bawb ymuno!
  • Os hoffech chi gael gwybod mwy am gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil ar gyfer cyflwr neu salwch penodol, fe ddylech chi siarad â’ch meddyg, eich nyrs neu’ch ymgynghorydd.
  • Gallwch chi hefyd fynd i Be Part of Research  (dolen allanol) sy’n rhestru treialon clinigol (math o ymchwil) sydd wrthi’n recriwtio ar hyn o bryd yn y DU.

Cofiwch mai’ch dewis chi ydy hi bob amser i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil, ac os byddwch chi’n penderfynu cymryd rhan mewn astudiaeth, gallwch chi newid eich meddwl unrhyw adeg.

Mae yna fwy o wybodaeth am ymchwil ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.