Welsh Government

Cymuned gynhwysol

Mae’r gymuned gynhwysol yn dwyn aelodau o’r cyhoedd ynghyd o ledled Cymru sydd â diddordeb mewn gweithio gydag ymchwilwyr i wella triniaethau a gofal.

Mae aelodau o'r cyhoedd yn cael gwir effaith ar yr ymchwil sy’n cael ei chynnal yng Nghymru ac mae ganddyn nhw ystod eang o feysydd diddordeb yn amrywio o ganser, iechyd meddwl a diabetes i heneiddio a gofal brys.

Mae’r canlynol ar gael i aelodau o'r cyhoedd:

  • y cyfleoedd diweddaraf i chwarae rhan mewn ymchwil yng Nghymru
  • amrywiaeth eang o hyfforddiant
  • cymorth â threuliau a thaliadau am amser
  • bwletinau rheolaidd
  • cymorth a chyfarwyddyd

 

Cofrestru â'r gymuned gynhwysol

Os hoffech chi gofrestru â’r gymuned gynhwysol, mae ffurflen gofrestru ar-lein neu gallwch chi gysylltu â’r tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd: 02920 230457 / cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  

 

Gallwch chi gael gwybod mwy am y gymuned gynhwysol trwy glicio ar y cwestiynau isod:

Beth y mae cofrestru â'r gymuned gynhwysol yn galw amdano?

Sut mae ymchwilwyr yn gweithio gydag aelodau o'r cyhoedd?

Sut bydda’ i’n cael gwybod am gyfleoedd i weithio gydag ymchwilwyr?

 

Beth y mae cofrestru â'r gymuned gynhwysol yn galw amdano?

Eich dewis chi ydy faint o ran rydych chi’n ei chwarae, gan ei bod hi’n bwysig gweithio o amgylch eich ymrwymiadau rheolaidd.

Gall rhai cyfleoedd ymchwil alw am wneud sylwadau ar ddogfen trwy e-bost, neu alw am adolygu gwefan unwaith ac am byth. Mae yna gyfleoedd tymor hir hefyd sy’n gallu galw am fynychu cyfarfodydd rheolaidd dros gyfnod o flwyddyn.

Does dim ond angen ichi fynegi eich diddordeb yn y cyfleoedd ymchwil sy’n berthnasol i’ch profiad, eich sgiliau a’ch diddordebau ac i’r amser rydych chi ar gael.

Yn ôl

 

Sut mae ymchwilwyr yn gweithio gydag aelodau o'r cyhoedd?

Mae ymchwilwyr yn cysylltu â’r tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd pan maen nhw’n chwilio am aelodau o’r cyhoedd i weithio gyda nhw ar brosiect ymchwil.

Bydd y tîm yn trafod y prosiect â’r ymchwilwyr ac yn cydweithio â nhw i ddatblygu hysbyseb ar gyfer y gymuned gynhwysol. Bydd aelodau'r gymuned gynhwysol yn mynegi eu diddordeb ac yna bydd yr ymchwilydd yn dewis unigolyn/ unigolion i fod yn rhan o’r prosiect.

Os ydych chi’n ymchwilydd sydd eisiau cynnwys aelodau’r cyhoedd yn eich ymchwil, yna ewch i’r dudalen 'Cynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil' i gael mwy o wybodaeth neu cysylltwch â’r tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd.

Yn ôl

 

Sut bydda’ i’n cael gwybod am gyfleoedd i weithio gydag ymchwilwyr?

Mae aelodau o'r cyhoedd yn derbyn bwletin wythnosol sy’n rhoi gwybod am gyfleoedd i weithio gydag ymchwilwyr. Bydd y bwletin yn rhestru’r cyfleoedd sydd ar agor ar y pryd ac fe fydd yna ‘hysbyseb’ yn esbonio pa brofiad neu sgiliau y mae’r ymchwilydd yn chwilio amdanyn nhw a beth y bydd disgwyl ichi ei wneud os byddwch chi’n cymryd rhan.

Er enghraifft, efallai y bydd yn dweud wrthych chi bod ymchwilwyr yn chwilio am ddau aelod o’r cyhoedd sydd â phrofiad o dderbyn triniaeth ar gyfer clefyd yr arennau. Efallai y byddan nhw eisiau iddyn nhw helpu i adolygu’r wybodaeth sy’n cael ei rhoi i gleifion a wahoddir i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil.

Yn ôl