Welsh Government

Cynllun Cymell Ymchwil Gofal Sylfaenol (PiCRIS)

Cynllun ariannu a sefydlwyd gan Ganolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yw PiCRIS. Ei ddiben yw cynyddu’r gallu ym maes gofal sylfaenol yng Nghymru i gefnogi ymchwil o ansawdd uchel a chreu sail a diwylliant ymchwil gofal sylfaenol cryf.

Mae’r cynllun yn cynnig cymorth, mentoriaeth a chyllid i bractisau cyffredinol ledled Cymru i’w cymell i wneud ymchwil yn rhan o’u harfer bob dydd.

Mae ceisiadau ar gyfer cynllun 2016/17 nawr ar gau.

Manteision cymryd rhan yn PiCRIS
  • Aelodaeth o rwydwaith Practisau Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ledled Cymru
  • Cymorth parhaus oddi wrth fentor PiCRIS
  • Hyfforddiant rhad ac am ddim wedi’i ddarparu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
  • Cyllid i ennill statws achrediad Yn Barod i Ymchwilio Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (RCGP)
  • Cymorth cymheiriaid oddi wrth Bractisau Ymchwil eraill Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
  • Cyfle i ddatblygu ffrwd refeniw newydd trwy gymryd rhan mewn ymchwil fasnachol
  • Bydd practisau Lefel 1, 2 a Sesiynol hefyd yn derbyn dyfarniad ariannol (gwelwch y daflen)
  • Y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd yn Newyddion PiCRIS – darllenwch y copi diweddaraf yma

Mae yna bedair lefel ymgysylltu sydd ar gael i bractisau cyffredinol trwy PiCRIS. Mae’r cynllun yn cynnig y cyfle i bractisau ddewis lefel mynediad sy’n addas i’w profiad o ymchwil a’u medrusrwydd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â healthandcareresearch@wales.nhs.uk

Rhaglen Practisau Cyswllt PiCRIS

Mae lefel gyswllt y cynllun yn cynnig pob un o fuddion PiCRIS, heb unrhyw ofyn i gyrraedd targedau gweithgarwch. Gan na ddarperir dyfarniadau ariannol ar gyfer y lefel hon, gellir cyflwyno ceisiadau unrhyw adeg o’r flwyddyn trwy lenwi ein ffurflen ar-lein.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â healthandcareresearch@wales.nhs.uk