Welsh Government

Cynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil

Mae cynnwys y cyhoedd yn golygu mwy na phobl yn bod yn destun ymchwil; mae hefyd yn golygu pobl yn gweithio gydag ymchwilwyr i gynllunio, rheoli, cyflawni a chyflwyno ymchwil.

Rydyn ni o’r farn bod cynnwys y cyhoedd yn gwneud ymchwil yn fwy perthnasol, yn fwy dibynadwy ac yn fwy tebygol o newid arfer.

Os ydych chi’n ymchwilydd sy’n gweithio mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gall Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

  • helpu i ddod o hyd i aelodau’r cyhoedd i’w cynnwys yn eich astudiaeth ymchwil trwy’r Rhwydwaith Cynnwys Pobl. Mae gan y Rhwydwaith fwy na 150 o aelodau ar hyn o bryd, ag amrywiaeth eang o ddiddordebau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol;
  • rhoi gwybodaeth a chanllawiau ichi ar sut i gynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil. 
     

Sut i fanteisio ar gymorth

I gael gwybod mwy am gynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil neu i drafod eich gofynion, cysylltwch â’r Tîm Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: 02920 230457 / research-involvement@wales.nhs.uk

Efallai y bydd ein tudalen ar 'Adnoddau cynnwys y cyhoedd i ymchwilwyr' yn ddefnyddiol hefyd.

Os ydych chi’n aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn ymchwil, mae yna wybodaeth am ymuno â’r Rhwydwaith Cynnwys Pobl yn adran y Cyhoedd ar y wefan.