Welsh Government

Cynnwys y cyhoedd yn y gwaith o gynllunio a chynnal ymchwil: adeiladu partneriaethau ymchwil 

Hwyluswyr​: Aelodau o Rwydwaith Cynnwys Pobl sy’n hwyluso’r cwrs hwn

Amlinelliad o’r Cwrs:

Mae’r cwrs diwrnod llawn hwn yn rhan o raglen gynefino Cynnwys Pobl, a bwriedir ef ar gyfer aelodau o rwydwaith Cynnwys Pobl sy’n dymuno gwella’u dealltwriaeth o’r broses ymchwil ac ehangu eu rôl ymchwil. Mae croeso i ymchwilwyr sy’n dymuno gwella’u dealltwriaeth o gynnwys defnyddwyr mewn ymchwil hefyd fynychu. 

Mae’r cwrs rhyngweithiol diwrnod llawn hwn yn cynnwys trosolwg ar y cylch ymchwil a chynnwys pobl leyg, trafodaeth ynglŷn â rolau a chyfrifoldebau defnyddwyr gwasanaeth ac awgrymiadau ymarferol ar gyfer cynnwys pobl yn effeithiol. 

Bydd fformat y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp a thrafodaeth. 

Cofrestru ar y cwrs hwn.

Sylwch na fydd tystysgrif am fynychu’n cael ei chyhoeddi oni bai bod y rheiny sy’n dilyn y cwrs wedi cwblhau pob elfen o’r hyfforddiant.

Chwiliwch am y cwrs hwn yma: