Welsh Government

Cyrsiau e-ddysgu


e-ddysgu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cyflwyniad i Gynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil - rydyn ni'n diweddaru'r hyfforddiant hwn ar hyn o bryd.


Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd yn cymeradwyo cyrsiau e-ddysgu allanol amrywiol sydd ar gael i unrhyw un sy’n cefnogi ac yn cyflawni ymchwil yng Nghymru.*


Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR)

Mae cyrsiau Rhwydwaith Ymchwil Glinigol NIHR ar gael yn rhad ac am ddim i’r GIG, prifysgolion y DU, a sefydliadau eraill a ariennir yn gyhoeddus sy’n cynnal ac yn cefnogi ymchwil glinigol.

Mae cymorth a chyngor ar gyfer y cwrs hwn ar gael ar wefan NIHR Learn Helpsite, neu gallwch gysylltu â nhw ar ccrncc.training@nihr.ac.uk 

Cyflwyniad i Arfer Clinigol Da trwy e-ddysgu (Gofal sylfaenol)
Cyflwyniad i Arfer Clinigol Da trwy e-ddysgu (Gofal eilaidd)
Cyflwyniad i Arfer Clinigol Da trwy e-ddysgu (Rheolaeth IMP ar gyfer Fferylliaeth)
Cysyniad deallus ar gyfer ymchwil bediatrig
Cysyniad deallus ar gyfer oedolion â diffyg galluedd

e-ddysgu Rhwydwaith Ymchwil Glinigol NIHR


Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC)

Mae cyrsiau e-ddysgu MRC yn rhad ac am ddim i bawb (unwaith rydych chi wedi sefydlu cyfrif neu wedi defnyddio’ch manylion mewngofnodi). Nod pob modiwl yw rhoi dealltwriaeth ichi o’r maes pwnc a, phan gaiff y cwrs ei asesu, mae yna opsiwn i argraffu tystysgrif pan fyddwch chi’n llwyddo.

Data Ymchwil a Chyfrinachedd
Deddfwriaeth Ymchwil a Meinwe Dynol
System Ymgeisio Integredig ar gyfer Gwaith Ymchwil (IRAS)

Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC)


FutureLearn

Mae FutureLearn yn cynnig dewis amrywiol o gyrsiau y mae sefydliadau diwylliannol a phrifysgolion blaenllaw ledled y byd yn eu rhedeg, y rhan fwyaf ohonyn nhw yn rhad ac am ddim i’w cwblhau.

FutureLearn


*Nid yw Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n gyfrifol am y cynnwys yn y cyrsiau hyn, a ddarperir gan sefydliadau allanol.