Welsh Government

Cyrsiau e-ddysgu


e-ddysgu Hyfforddiant Arfer Clinigol Da (GCP)

I gyrchu hyfforddiant Arfer Clinigol Da ar-lein ewch i dudalen cyrsiau Rhwydwaith Ymchwil Glinigol NIHR.

Mae help a chyngor ar gyfer y cwrs hwn i’w gweld ar Safle Cymorth Dysgu NIHR, neu gallwch chi gysylltu â nhw yn ccrncc.training@nihr.ac.uk 

Cyrsiau sydd ar gael:


e-ddysgu y mae’r Awdurdod Ymchwil Iechyd (HRA) yn ei ddarparu

Mae gan yr HRA raglen gynyddol o fodiwlau e-ddysgu, â’r bwriad o gefnogi’r gymuned ymchwil. Mae rhai o’r cyrsiau y gellir eu dilyn trwy gofrestru ar System Rheoli Dysgu’r HRA wedi’u rhestru isod.


e-ddysgu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae cyflwyniad i hyfforddiant ar-lein ar gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil i’w weld yma.


FutureLearn

Mae FutureLearn yn cynnig dewis amrywiol o gyrsiau y mae sefydliadau diwylliannol a phrifysgolion blaenllaw ledled y byd yn eu rhedeg, y rhan fwyaf ohonyn nhw yn rhad ac am ddim i’w cwblhau.

FutureLearn 


Sgiliau Iechyd

Sgiliau Iechyd (Skills for Health) ydy darparwr mwyaf blaenllaw e-ddysgu gofal iechyd ar draws sector iechyd y DU, gyda mwy na 500,000 yn cwblhau cyrsiau bob blwyddyn yn y GIG yn unig.

Cyrsiau e-ddysgu gofal iechyd