Welsh Government

Cyrsiau e-ddysgu


e-ddysgu Hyfforddiant Arfer Clinigol Da (GCP)

I gyrchu hyfforddiant GCP ar-lein, dilynwch y ddolen hon i gyrsiau Rhwydwaith Ymchwil Glinigol NIHR 

Mae help a chyngor ar gyfer y cwrs hwn i’w gweld ar Safle Cymorth Dysgu NIHR, neu gallwch chi gysylltu â nhw yn ccrncc.training@nihr.ac.uk 

Cyrsiau sydd ar gael:

Diweddaru Arfer Clinigol Da

Cyflwyniad i Arfer Clinigol Da

Cyflwyniad i Arfer Clinigol Da ar gyfer Rheolaeth IMP (Fferylliaeth)

Cyrsiau eraill:

Cydsyniad deallus

 • Cynnwys ym maes Oedolion â diffyg galluedd
 • Cynnwys ym maes Pediatreg

e-ddysgu y mae’r Awdurdod Ymchwil Iechyd (HRA) yn ei ddarparu

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan yr HRA ar gyfer e-ddysgu ym meysydd: 

 • Dyfeisiau Meddygol
 • Defnyddio Amserlen Digwyddiadau’r HRA
 • Ymchwil sy’n cynnwys cyfranogion â diffyg galluedd meddyliol
 • Ymchwil sy’n cynnwys dod i gysylltiad ag ymbelydredd ïoneiddio
 • Ymchwil sy’n cynnwys meinwe dynol
 • Cymeradwyaeth yr HRA/Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – hyfforddiant ar gyfer astudiaethau masnachol ac anfasnachol
 • Adolygu’r ffordd o gynllunio ymchwil treialon clinigol
 • Cwrs cynefino ar gyfer aelodau newydd o Bwyllgorau Gwasanaeth Moeseg Ymchwil
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol

e-ddysgu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae cyflwyniad i hyfforddiant ar-lein ar gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil i’w weld yma.


FutureLearn

Mae FutureLearn yn cynnig dewis amrywiol o gyrsiau y mae sefydliadau diwylliannol a phrifysgolion blaenllaw ledled y byd yn eu rhedeg, y rhan fwyaf ohonyn nhw yn rhad ac am ddim i’w cwblhau.

FutureLearn 


Sgiliau Iechyd

Sgiliau Iechyd (Skills for Health) ydy darparwr mwyaf blaenllaw e-ddysgu gofal iechyd ar draws sector iechyd y DU, gyda mwy na 500,000 yn cwblhau cyrsiau bob blwyddyn yn y GIG yn unig.

Cyrsiau e-ddysgu gofal iechyd