Welsh Government

Cysylltu â ni

Mae yna wahanol bobl sy’n gallu’ch helpu, gan ddibynnu ar y cwestiwn yr hoffech chi ei ofyn.

 

Ymholiadau cyffredinol   

Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol i: ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk

 

Ydych chi’n chwilio am astudiaeth i gymryd rhan ynddo neu a oes gennych chi gwestiwn ynglŷn â chymryd rhan mewn ymchwil?

Y person cyntaf y dylech chi siarad ag ef neu hi yw’ch meddyg, eich ymgynghorydd neu’ch nyrs, a fydd yn gallu cynnig cyngor a gwybodaeth ichi.

 

Ydych chi eisiau defnyddio’ch profiad i wneud gwahaniaeth a helpu i wella ymchwil?

Cysylltwch â’r tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd:

02920 230457

cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  

Canolfan Gefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Pont-y-castell 4, 15-19 Heol Ddwyrain y Bontfaen, Caerdydd CF11 9AB

 

A hoffech chi siarad â rhywun ynglŷn ag ymuno â Doeth Am Iechyd Cymru?

Cysylltwch â llinell gymorth Doeth Am Iechyd Cymru:

0800 9 172 172

08:00-19:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener