Welsh Government

Dadansoddi Data

Unwaith y mae’r astudiaeth wedi’i chwblhau, bydd ymchwilwyr yn dadansoddi’r canlyniadau a gall y Swyddfa Ymchwil a Datblygu gynorthwyo trwy gyfeirio’r ymchwilydd yn ôl i fethodolegwyr i gael cymorth â dadansoddi lle bo angen.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu