Welsh Government

Datblygu Protocol

Mae gofyn i bob astudiaeth ymchwil gael protocol sy’n manylu ar y gweithdrefnau clinigol a’r ymchwiliadau eraill a fydd yn digwydd.

Mae’r protocol yn disgrifio amcanion, cynllun, methodoleg, ystyriaethau ystadegol a threfniadaeth ymchwiliad neu astudiaeth ymchwil ac mae hefyd yn darparu gwybodaeth am y cefndir a’r sail resymegol ar gyfer astudiaeth.

Gall Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu gefnogi ymchwilwyr i ddatblygu eu syniad fel ei fod yn dod yn brotocol trwy drefnu cyngor oddi wrth ystadegwyr, arbenigwyr mewn ymchwil ansoddol, economeg iechyd a threialon clinigol. Unwaith y mae’r protocol wedi’i gwblhau gallan nhw drefnu adolygiad gan gymheiriaid i helpu i fireinio’r astudiaeth ymhellach.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu’r GIG

Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil

Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru