Welsh Government

Datblygu Ymchwil

Gall ymchwilwyr fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau a chymorth yn ystod y cyfnod datblygu ymchwil.

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar gyfer y gweithgareddau a ganlyn:

Datblygu protocol

Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil

Nodi cydweithredwyr (masnachol)

Dichonoldeb

Pennu costau

Ariannu