Welsh Government

Ffurflen mynegi diddordeb mewn cyfleoedd ymchwil cyfredol

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio am un o’r cyfleoedd cyfredol, yna llenwch y ffurflen isod. Fel rhan o fynegi’ch diddordeb, fe fydd gofyn ichi gytuno i’n cytundeb cynnwys y cyhoedd (pdf). Fe fydd angen ichi hefyd fod wedi cofrestru â’r gymuned gynhwysol.


I gael ambell air i gall, cyfeiriwch at adnoddau aelodau’r rhwydwaith ar ein gwefan ‘Dangoswch eich bod chi’n rhagori ar bawb arall pan rydych chi’n ymgeisio am gyfle ymchwil’.


Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â ni yn cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk neu ar 02920 230457.

D.S. Mae yna gyfyngiad ar y rheiny sy’n cael gweld datganiadau o ddiddordeb ac mae’r broses yn un ddiogel, gyda’r tîm yn delio â nhw mewn modd cyfrinachol. Gwelwch ein hysbysiad preifatrwydd.