Welsh Government

Defnyddio Data a Gesglir Fel Mater o Drefn mewn Ymchwil

Cyhoeddwyd Cynllun Cyflawni ‘Maximising the Use of Routine Data for Research’ yn 2013 ac mae’n cyflwyno gweledigaeth yr Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ynglŷn â sut mae gwneud defnydd mwy craff o ddata a gesglir fel mater o drefn yn gallu cynnig cyfleoedd mwy ar gyfer ymchwil.

Cynllun Cyflawni ‘Maximising the Use of Routine Data for Research’

Mae’n amlinellu amcanion i ehangu buddsoddiad mewn dulliau i ddefnyddio data a gesglir fel mater o drefn ar gyfer ymchwil – dulliau o weithredu sy’n gallu cynnig ffyrdd newydd i ddeall ac ymchwilio i ffactorau sy’n effeithio ar iechyd a salwch y boblogaeth, a sut gellir trosi ymchwil sy’n defnyddio data a gesglir fel mater o drefn fel ei bod yn dod o fudd uniongyrchol i bobl yng Nghymru.

Bydd y weledigaeth hon ar gyfer gwneud defnydd mwy craff o ddata a gesglir fel mater o drefn i gefnogi ymchwil yn parhau i gael rôl bwysig yn y seilwaith ymchwil yng Nghymru.

Mae banc data Diogel ar gyfer Cysylltiadau Gwybodaeth Ddienw (SAIL) wedi’i ailgomisiynu, gan adeiladu ar lwyddiant hyd yma a chynnig arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn ymchwil e-iechyd.

Mae datblygiad arfaethedig e-gohortau, y rhagolygir y cydsynnir iddyn nhw, hefyd wedi dylanwadu ar ddatblygu menter allweddol – Doeth Am Iechyd Cymru.