Welsh Government

Dewis Safleoedd

Pan mae Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu’n clywed am astudiaeth newydd, boed yn fasnachol neu’n anfasnachol, maen nhw’n cysylltu â gweithlu ac ymchwilwyr lleol i gael gwybod pwy sydd â diddordeb ac i wirio a fyddai’r astudiaeth yn ddichonol – gwirio a oes gan safleoedd lleol y cleifion gofynnol a’r gallu a’r cymhwyster i gyflenwi’r astudiaeth.

Yn achos astudiaethau masnachol, mae Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cydlynu datganiadau o ddiddordeb i nodi ymchwilwyr eraill sydd â diddordeb.

Mae’r Ganolfan Gymorth hefyd yn rheoli rhwydwaith o ryw 100 o Bractisau Ymchwil mewn gofal sylfaenol ledled Cymru sy’n barod i gymryd rhan mewn ymchwil (PiCRIS).

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu’r GIG or ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk