Welsh Government

Dichonoldeb

Mae ymchwilwyr masnachol ac anfasnachol yn asesu potensial safle i recriwtio cleifion i astudiaeth trwy geisiadau dichonoldeb.

Mae safleoedd yn derbyn amlinelliad o’r astudiaeth ymchwil arfaethedig ac mae gofyn iddyn nhw ateb cwestiynau amrywiol yn ymwneud â phrofiad y safle o ymchwil, ei gyfleusterau, profiad blaenorol o recriwtio ar gyfer maes therapiwtig penodol, a’i allu i gyrchu’r boblogaeth cleifion gofynnol.

I gael mwy o wybodaeth am gymorth dichonoldeb cysylltwch â:

Anfasnachol – Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu’r GIG

Masnachol – Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru