Welsh Government

Digwyddiadau Darganfod eich rôl

I gofrestru ar gyfer y digwyddiadau hyn, a fyddech cystal â llenwi’r ffurflen isod.

  • 12 Chwefror 2020 - Prifysgol Bangor
  • 25 Chwefror 2020 – Prifysgol Abertawe

Os hoffech chi gysylltu ag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ynglŷn â’r ymgynghoriad hwn, neu i gofrestru’ch diddordeb mewn derbyn rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau’r gymuned arfer, yna anfonwch e-bost i DiscoverYourRole@gov.wales

Bydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n defnyddio’r wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu er mwyn i ni berfformio’r dasg rydych chi’n darparu’r wybodaeth ar ei chyfer yn unig. Dilynwch y ddolen i’n Polisi Preifatrwydd a thicio isod i ddangos eich bod yn cytuno i ni fwrw ymlaen â’r dasg: