Welsh Government
CADR cynhadledd

Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR) cynhadledd

1 Hydref 2019   |   9:30 - 14:15   |   Arts and Health Centre, Aberystwyth   |   £0.00

Nod y gynhadledd yw dod â gwyddonwyr academaidd blaenllaw, ymchwilwyr, ymarferwyr, llunwyr polisi a'r cyhoedd ynghyd i gyfnewid a rhannu profiadau o heriau ac atebion i heneiddio mewn ardaloedd gwledig. Cyflwynwn beth o'n hymchwil ddiweddaraf a bydd cyfle i gynrychiolwyr lunio cyfeiriad ein hymchwil yn y dyfodol (2020-2025) yng ngoleuni anghenion ymarferol a chydweithrediad arfaethedig i fynd i'r afael ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol pobl hŷn sy'n byw mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru.

Sylwch mai nifer gyfyngedig o leoedd sydd gan gynhadledd eleni, felly archebwch cyn gynted â phosibl os hoffech chi fod yn bresennol.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen a sut mae cofrestru, cliciwch yma.