Welsh Government
 Cynhadledd ENRICH Cymru 2019

Cynhadledd ENRICH Cymru 2019

23 Hydref 2019   |   09:30 - 16:00   |   Mhrifysgol Bangor (Neuadd Reichel)   |   £0.00

Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru ym Mhrifysgol Bangor (Neuadd Reichel) ar ddydd Mercher 23ain o Hydref 2019.

Ddysgu am:

  • Yr ymchwildiweddarafyngNghymru - o ofal dementia a rhyng-cenedlaethaui’rrôlddatblygiadol o dechnolegmewncartrefigofal
  • Ymchwilsydd ar ddodmewngofaliechyd y geg ar gyfercymuned y cartrefgofal a hynnymewnprifanerchiadgan yr Athro Paul Brocklehurst, arbenigwrenwogmewnYmchwilGwasanaethauIechydDatblygiadaucyffrousnewydd yn rhwydwaith ENRICH Cymru ar draws Cymru, a chyfle i gofrestrugyda’rrhwydwaith
  • Y profiad o ‘eiliadau hud’ mewn gofal diwedd bywyd 
  • Sut fedrwch lunio prosiectau ymchwil y dyfodol wedi eu datblygu yng Nghymru.
  • Pa un ai a oes gennych ddiddordeb clywed am yr ymchwil diweddaraf mewn cartrefi gofal, neu am ddatblygu prosiect newydd, mae lle i chi yn y rhwydwaith! 


Mae’r gynhadledd yn RHAD AC AM DDIM, caiff cinio a lluniaeth eu darparu drwy gydol y dydd. Archebwch eich lle heddiw: g.toms@bangor.ac.uk