Welsh Government
Stroke Research, Innovation, Education & Care Seminar

Seminar ar Ymchwil Strôc, Arloesi, a Gofal

27 Tachwedd 2019   |   18:00 - 19:00   |   Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ysgol Rheolaeth Caerdydd O023, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB   |   £0.00

Agenda: Croeso a chyflwyniad – Yr Athro Phil James Yr Athro Keay-Bright “Ydy Dylunio yn gwneud Gwahaniaeth?” Prosiect Myfyrwyr BA (Anrh) Dylunio Cyfathrebu Mr Dave Riley - Persbectif Goroeswr Strôc

Bydd te a coffi ar gael o 17:30 Croeso i bawb.

I gadarnhau eich lle cysylltwch â Dr Abdul Seckam aseckam@cardiffmet.ac.uk erbyn 15.00 ar ddydd Gwener 22ain o Dachwedd