Welsh Government
Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020

Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020

7 Hydref 2020   |   TBC   |   Arlein   |   £0

Mae ein cynhadledd yn mynd yn ddigidol!

Oherwydd cyngor Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r pandemig COVID-19, rydyn ni wedi penderfynu gwesteio cynhadledd 2020 Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn ddigidol. Ar 7 Hydref, byddwn ni’n cynnal ein cynhadledd fwyaf, mwyaf cyffrous yn llwyr ar-lein.


Cofrestrwch ar gyfer ein cynhadledd heddiw!

Cofrestrwch i fynychu cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020 trwy lenwi ein ffurflen ar-lein.

Mae gennych chi tan 17:00 ar 25 Medi i gofrestru.


Y rhaglen

Capasiti a diwylliant ymchwil yn y GIG

Cadeirydd - Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru

Siaradwyr:

 • Simon Denegri, Cyfarwyddwr Meddygol, Academi’r Gwyddorau Meddygol
 • Usha Boolaky, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Ymchwil, y Sefydliad Iechyd

Ymateb ymchwil i’r pandemig COVID-19

Cadeirydd – yr Athro Kieran Walshe, Cyfarwyddwr, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Panel:

 • Yr Athro Ronan Lyons, Cyfarwyddwr, Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth
 • Angharad Davies, Athro Cyswllt Clinigol/Microbiolegydd Ymgynghorol Anrhydeddus, Prifysgol Abertawe
 • Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol Iechyd
 • Yr Athro Jayne Noyes, Athro Ymchwil Iechyd a Gwasanaethau Chymdeithasol ac Iechyd Plant, Prifysgol Bangor

Gweithio gyda llunwyr polisi i wneud defnydd o ymchwil a thystiolaeth

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Siaradwyr:

 • Yr athro Paul Cairney, Athro Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus, Prifysgol Stirling
 • Steve Martin, Cyfarwyddwr, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Gweithdai:

 • Mapio cysyniadau grŵp: Dull consensws rhyngweithiol i ddeall effaith mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol – yr Athro Carolyn Wallace, Cyfarwyddwr, Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru
 • Dyfodol ymchwil i drais a cham-drin domestig yng Nghymru: Gosod agenda ar gyfer iechyd cyhoeddus – Bethan Pell, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Treialon Ymchwil
 • Cyfeiriad ymchwil gwasanaethau iechyd yng Nghymru yn y dyfodol. Sut orau allwn ni wneud gwahaniaeth i iechyd a gofal cymdeithasol? – Aled Jones, Arweinydd Arbenigedd Gwasanaethau Iechyd mewn Ymchwil
 • Defnyddio data sydd wedi’u cysylltu i ymateb i’r pandemig COVID19 yng Nghymru – yr Athro Ronan Lyons, Cyd-gyfarwyddwr, Banc Data Diogel ar gyfer Cysylltiadau Gwybodaeth Ddienw (SAIL)
 • Gwersi a ddysgwyd o effaith y pandemig COVID19 o safbwynt Ymchwil a Datblygu y GIG – yr Athro Sue Bale, Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu, ac Anna Roynon Reed, Arweinydd Tîm Cyflenwi Ymchwil, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Byddwn hefyd yn cynnal nifer o sesiynau cyfochrog yn cynnwys cyflwyniadau llafar 10 munud sydd eto i’w cadarnhau.


Cadwch lygad yn agored am y newyddion diweddaraf ar Twitter a dilyn #YmchwilCymru20.