Welsh Government

Dogfennau ac adnoddau allweddol

Ar y dudalen hon, fe fyddwch chi’n gweld amrywiaeth o ddogfennau ac adnoddau y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi’u cynhyrchu.

 

Dogfennau allweddol

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru - Cynllun Strategol 2015 - 2020

Map Seilwaith Ymchwil

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Strategaeth Gyfathreb

 

Cyhoeddiadau

Llyfryn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Taflen Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

 

Brandio

Canllawiau brand Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

Logo lliw Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
(Os oes angen math gwahanol o logo arnoch chi, yna cysylltwch â Thîm Cyfathrebu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.)

Os ydych chi’n rhan o seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac y mae angen logo ‘Ariennir gan Lywodraeth Cymru’ arnoch chi, yna cysylltwch â ni.

 

Templedi

Templed Astudiaeth Achos Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

Templed PowerPoint Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru