Welsh Government

Dyfarniadau a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru  

Llongyfarchiadau i’r ymchwilwyr sydd wedi cael cyllid drwy’r cynlluniau canlynol: y Galwad Dyfarniadau Ymchwil Iechyd, Ymchwil er Budd Cleifion a’r Cyhoedd Cymru, Dyfarniadau Amser Ymchwil Glinigol, Cymrodoriaethau Iechyd, y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd, Ymchwil er Budd Cleifion a’r Cyhoedd Cymru, Ymchwil Gofal Cymdeithasol, Ysgoloriaethau Ymchwil Iechyd.