Welsh Government

Ffeithiau a ffigyrau

Mae yna fwy na 402 o astudiaethau ar y gofrestr ymchwil fasnachol yng Nghymru
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha’: Gorffennaf 2016
Cael gwybod mwy am ein cymorth ar gyfer ymchwil fasnachol.

 Mae 12 800 o gleifion wedi rhoi samplau i Fanc Canser Cymru
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha’: Gorffennaf 2016

 Mae 118 o feddygfeydd Meddygon Teulu bellach yn cymryd rhan mewn ymchwil, diolch i gyllid a chymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha’: Gorffennaf 2016

Mae 97 o bractisau Meddygon Teulu wedi derbyn cyllid o’r galwad diweddaraf i ymgeisio am gyllid trwy’r Cynllun Cymell Ymchwil Gofal Sylfaenol (PiCRIS). Mae 21 o bractisau Meddygon Teulu eraill yn bractisau cyswllt yng nghynllun PiCRIS.